door: Petra van den Dolder

1 reactie

Een duik in de Economie: mijn werk bij ThiemeMeulenhoff

Sinds mei ben ik bezig met het project ‘toetsretentie’ bij Thieme Meulenhoff, zoals ik eerder al schreef. Ik ben er nu een paar weken mee bezig en ik vind het nog steeds erg leuk! Vaak krijg ik de vraag: ‘maar wat doe je nu precies?’ Nou, dit:

200%

Ik heb de methode 200% van Economie & Management en Organisatie toegewezen gekregen: onderbouw havo, onderbouw vwo, 2 vmbo kgt en vmbo t/havo. Bij elk hoofdstuk is een toets gemaakt en aan mij de opdracht om elke toets na te kijken en waar nodig te verbeteren. Hier komen dus allemaal zaken bij kijken als: dekt de toets de leerdoelen, zijn de toetsvragen juist geconstrueerd, klopt het antwoordmodel en is deze volledig, etc. Daarnaast moet elke vraag gelabeld worden volgens RTTI, een taxonomie om vier cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen: reproductie gericht, toepassingsgericht niveau 1, toepassingsgericht niveau 2 en inzicht. Indien nodig moet ik huidige toetsvragen aanpassen of eventueel nieuwe vragen construeren om elke ‘RTTI letter’ in de toets te hebben. Als ik de toetsen klaar heb, worden ze naar DocentPlus gestuurd voor feedback. Daarna volgt voor mij een volgende ronde: het verwerken van de feedback in de toetsen.

Om de juiste letter toe te wijzen aan een toetsvraag moet je weten wat er in de lesstof aangeboden wordt en hoe het aangeboden wordt. Het komt er dus op neer dat ik een enorme herhalingscursus economie 1 en 2 krijg (zo was die onderverdeling vroeger nog…). Ik leer weer alles over ‘inkomen en welvaart’, ‘werk en inkomen’, ‘het huishouden’, ‘baas in eigen zaak’, ‘omzet, kosten en winst’, ‘bedrijfsadministratie’, ‘markt en macht’ en ‘overheid en buitenland’. Deze onderwerpen worden aangeboden op de verschillende niveaus en ik vind het heel interessant om juist deze verschillen te zien. In de vmboboeken wordt de basis uitgelegd. In het havoboek komt er een flinke hoeveelheid bij deze basis bij. Het vwoboek lijkt op die van de havo, maar elk hoofdstuk kent een of meerdere extra onderwerpen of gaat soms wat dieper in een onderwerp in. (Ik heb overigens van vmbo alleen kgt gedaan, over een paar weken duik ik in t/havo. Ik ben benieuwd welke verschillen ik daar tegen zal komen.)

Bij de eerste toetsen die ik deed moest ik even zoeken naar een efficiënte, handige, goede manier van werken en moest ik vaak in het handboek RTTI kijken welke letter ik ook alweer moest gebruiken voor welke vraag. Inmiddels heb mijn manier wel gevonden en gaat het labellen bijna automatisch.

Ik kan een hele dag met de toetsen bezig zijn zonder moe te worden. Wel ga ik altijd in de lunchpauze even sporten, zodat mijn hoofd weer fris is en ik met genoeg concentratie verder kan. Want ik merk wel dat ik slordigheidsfoutjes ga maken als ik er niet 100% met mijn hoofd bij ben en dat is niet de bedoeling natuurlijk 🙂 Ik werk thuis, maar verveel me niet. Doordat elk hoofdstuk een ander thema heeft, en elke paragraaf overigens ook, ben ik constant met nieuwe informatie bezig. Heerlijk.

Door dit werk is mijn enthousiasme voor toetsing weer enorm toegenomen. Kennis had ik al aardig na een Master Educational Evaluation and Assessment (2005/2006), maar de werkervaring daarna ontbrak nog. Het lijkt me heel fijn om mijn ervaring in toetsing voort te kunnen zetten in een nieuw project vanaf september/oktober! Dus als je wat weet of hebt, roep maar 🙂

reacties | reageren

Comments are closed.