door: Petra van den Dolder

8 reacties

In de ban van Covey

Ik had er al eerder van gehoord, van Covey, maar het was een kennis van me die mij haar boek leende, dat ik voor het eerst Covey las. En met veel, heel veel interesse! Omdat het een dik boek is met veel, heel veel interessante informatie, wijd ik een paar blogs aan ‘Covey’. Om te beginnen met een inleiding. Waarom ben ik er zo enthousiast over? Wat staat er in het boek? Wat kan ik er mee?

Ik ben niet van plan om een samenvatting van het boek te geven, maar vertel graag hoofdpunten uit het boek en sta bij sommige punten wat langer stil, omdat ik die punten op dit moment belangrijk vind. Of omdat ik er een voorbeeld uit mijn leven bij heb dat ik graag wil delen.

Het boek heeft de titel ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’. Bij leiderschap denk ik altijd meteen aan management, of het leiding geven aan anderen in een leidinggevende functie. Maar alles begint met leiding geven aan jezelf. En dat doet iedereen. Dus het boek is voor iedereen geschikt!

Deel I (Paradigma’s en principes) snapte ik niet zo goed, tot ik het herlas toen ik het boek uit had. Bepaalde woorden kregen nu een context waar ik wel wat mee kon. Het voelde een beetje als een college uit mijn eerste jaar Onderwijskunde en ik kan het me nog altijd levendig herinneren. Ik weet niet meer welk vak het was, maar het ging over ‘stakeholders’. Ik had mijn eindexamen vwo gehaald, was op vakantie geweest, ging een compleet andere wereld tegemoet in Enschede met compleet andere lesinhouden en ik snapte het woord ‘stakeholders’ niet. Nogal lastig aangezien dat blijkbaar het centrale woord van het college was. Na een tijdje wist ik wat men ermee bedoelde, werd het woord me eigen en gebruikte ik het zelf ook. Hetzelfde had ik met de woorden ‘pragmatische en principiële levenshouding’ en ‘paradigmaverschuiving’. Gaandeweg het boek werd dit me duidelijk.

“De principiële levenshouding is gebaseerd op het idee dat effectief menselijk gedrag geleid wordt door principes die net zo fundamenteel zij als bijvoorbeeld de wet van de zwaartekracht.” Waarbij principes zijn: “richtlijnen voor menselijk gedrag die hun waarden op lange termijn hebben bewezen.”
“Binnen de pragmatische levenshouding wordt succes gemeten aan persoonlijke prestaties, status, attitudes, gedrag en vaardigheden die de smeerolie vormen voor de omgang met anderen.”
Paradigmaverschuiving is dat je in staat bent om je omgeving anders te zien.” Anders dan je altijd gewend was hem te zien.

Tot zover de moeilijke woorden 🙂

Covey heeft het dus over 7 eigenschappen die hij als volgt weergeeft:

Covey eigenschappen

Elke eigenschap is effectief: omdat ze gebaseerd zijn op principes, hebben ze een zo groot mogelijk rendement op lange termijn.

De eerste drie eigenschappen zijn bedoeld om een zekere persoonlijke autonomie te ontwikkelen, om ‘stevig in je schoenen te staan’ in mijn eigen woorden, om niet afhankelijk van anderen te zijn, maar onafhankelijk te zijn. Als de basis voor onafhankelijkheid is gelegd, kun je aan de slag met de eigenschappen 4, 5 en 6. Deze gaan over de relatie die je met anderen hebt en hoe deze relaties effectief kunnen zijn. Dan kom je op het punt van wederzijdse afhankelijkheid: je bent onafhankelijk, maar je beseft dat je samen met anderen meer kunt bereiken dan in je eentje.
Eigenschap 7 geeft aan hoe je de andere eigenschappen kunt onderhouden en vernieuwen.

In volgende blogs wil ik ingaan op de 7 eigenschappen.

reacties | reageren

Comments are closed.