Referenties

Als zelfstandig onderwijskundige ben ik o.a. ingeschakeld door en voor:

ArtEZ hogeschool voor de kunsten

 • onderwijskundig ondersteunen van de Master Muziek

Boom voortgezet onderwijs

 • conceptontwikkeling voor de methode KERN Engels
 • onderwijskundig advies voor de methode KERN Engels
 • ontwikkeling van lees- en spreektoetsen voor de methode KERN Engels

Bureau ICE

 • screenen van examens, mbo

Edu’Actief

 • schrijven van het onderdeelĀ Muziek voor het keuzedeel Expressief talent, mbo
 • beoordelen, toetstechnisch verbeteren en RTTI-labelen van bestaande digitale items voor de methode Edu4All (onderdeel Zorg & Welzijn), vmbo
 • construeren van digitale RTTI-items voor de methodes Tendens Keuken, mbo niveau 2, Edu4All (onderdeel Zorg & Welzijn), vmbo en Factor E (Zorg & Welzijn), mbo

Exa.men

 • toetstechnisch vaststellen van examens, mbo

Examenservices

 • analyseren van en adviseren over examens Groene Norm, mbo
 • ontwikkelen van examens voor Groene Norm, mbo
 • construeren van items voor het examen (medisch) pedicure, mbo

Stichting Praktijkleren

 • ontwikkelen van e-learningmodulen Retail en Commercie, mbo

ThiemeMeulenhoff

 • conceptontwikkeling voor methode DoorEngels, mbo
 • toetstechnisch nakijken en RTTI-labelen van bestaande toetsen bij de methode Op Niveau (Nederlands, bovenbouw havo/vwo)
 • analyseren, verbeteren en RTTI-labelen van bestaande toetsen bijĀ de methode 200% M&O (Management & Organisatie) en Economie en M&O, onderbouw en bovenbouw vmbo/havo/vwo
 • construeren van RTTI-toetsen op drie verschillende niveaus (BB, KB en GL) voor de methode Mixed (onderdelen Economie & Ondernemen, Dienstverlening & Producten), vmbo

Uitgeverij Sarphati & Livingstone BV

 • diverse onderwijskundige en redactiewerkzaamheden