Skip to main content

Projecten

Als zelfstandig onderwijskundige op het gebied van hoogbegaafdheid en talentontwikkeling heb ik aan diverse projecten bijgedragen. In 2024 rondde ik de RITHA-opleiding aan de Radboud Universiteit af en mag ik mezelf RITHA/ECHA Specialist Hoogbegaafdheid noemen.

Talentontwikkeling binnen het kunstonderwijs
Een van mijn projecten is “Talentontwikkeling binnen het kunstonderwijs”, gericht op het ondersteunen van hoog getalenteerde kunststudenten in Nederland. Dit verkennend onderzoek, ondersteund door de Stichting Landelijk Netwerk Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs, richt zich op het optimaliseren van de begeleiding van deze studenten in het hoger kunstonderwijs. Ik ben geïnteresseerd in hoe opleidingen deze studenten niet alleen professioneel kunnen voorbereiden, maar ook beter kunnen helpen om sterker te staan in hun persoonlijkheid en persoonlijke ontwikkeling.

De Overbrugging Kampen
Voor “De Overbrugging Kampen” (een samenwerkingsplatform van IRIS Christelijke Kindcentra en het Ichthus College Kampen) gaf ik een workshop aan leerkrachten bovenbouw primair en onderbouw voortgezet onderwijs over sociale en emotionele kenmerken bij hoogbegaafde leerlingen. De workshop focuste op vragen als: “Verloopt de sociaal-emotionele ontwikkeling anders bij hoogbegaafde kinderen?” en “Hoe kan de omgeving deze ontwikkeling ondersteunen?”

De Overbrugging Kampen
In opdracht van “De Overbrugging Kampen” heb ik onderzoek gedaan naar good practices op het gebied van hoogbegaafdheid, met een focus op de samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs. Het onderzoek richtte zich op succesvolle programma’s voor hoogbegaafde leerlingen in groep 8, waarbij de nadruk lag op sociale en emotionele ontwikkeling, executieve vaardigheden en cognitieve uitdaging. Daarnaast zijn de essentiële voorwaarden voor een effectieve ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen in kaart gebracht.

ArtEZ hogeschool voor de kunsten
Voor ArtEZ hogeschool voor de kunsten werkte ik voor mijn studie tot RITHA/ECHA Specialist Hoogbegaafdheid aan mijn eindproduct “Van gave naar talent: wat een opleiding kan doen om invloed uit te oefenen op het ontwikkelingsproces van een talentvolle student”. Hier lag de focus op curriculum-aanpassingen, het stimuleren van intrinsieke motivatie, het verhogen van de kwaliteit van docenten, en het verbeteren van mentorschap en studieloopbaanbegeleiding.

Ichthus College Kampen
Tijdens mijn studie tot RITHA/ECHA Specialist Hoogbegaafdheid heb ik stage gelopen in de onderbouw van het vwo. Mijn taken omvatten het meeschrijven aan beleid rondom hoogbegaafdheid, het vernieuwen en verzorgen van de training “Ken je kracht”, en het ondersteunen van docenten bij vragen over hoogbegaafdheid. Daarnaast fungeerde ik als sparringpartner bij leerlingcasussen met aan hoogbegaafdheid gerelateerde problemen. Ik heb ook hoogpresterende bovenbouwmeiden geïnterviewd en op basis daarvan advies aan de school gegeven.

Wil je meer weten? Laten we samen een kop koffie of thee drinken. Ik ga graag met je in gesprek om te ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Neem contact op

Petra van den Dolder

+31 (0)6 18 63 65 81
contact@petravandendolder.nl

KvK: 01170543
BTW nummer: NL001428156B42

© 2024 Petra van den Dolder – Ontwerp en realisatie: Duidelijk Sas | Foto’s: Smoelt Fotografie | Teksten: geholpen door Communicatiebureau SAS