Skip to main content

Eerder schreef ik al uit wie duo Puur bestaat. Gaandeweg de jaren hebben we manieren gevonden om dit duo draaiende te houden door een taakverdeling die soms spontaan ontstond en over sommige taken hebben we afspraken gemaakt. Laat ik eens het hele proces bekijken van geen concert tot de facturering.

Ik doe veel acquisitie; ik schrijf van alles en nog wat aan, met name binnen Nederland. Om goede teksten te krijgen, hebben we in 2014 Petra Kruijt ingeschakeld. We merken dat de nieuwe tekst werkt: we krijgen er vaak enthousiaste reacties op! Alle acquisitiecommunicatie houd ik bij in een Excelbestand dat inmiddels behoorlijk groot is! Als we een concert- of informatieaanvraag krijgen, appen Annegreet en ik even wie deze aanvraag behandelt. Meestal degene die het op dat moment het minst druk heeft. Als het tot een concert komt, blijft degene die in eerste instantie heeft gereageerd ‘contactpersoon’ en maakt het concert definitief middels een contract of bevestiging.

Voor elk concert maken we een programma op maat. Het ene concert is het andere concert niet. Soms spelen we 2×30 minuten, soms 2×45 minuten en ook alles wat daar tussenin zit. We houden ook altijd rekening met het soort publiek, als we dat van tevoren weten. Annegreet maakt een conceptprogramma en daar mailen of bellen we over totdat we het er allebei over eens zijn.

Als er voor een concert informatie aangeleverd moet worden, regel ik dat in de meeste gevallen.

Zo’n week van tevoren kijk ik meestal waar het concert is, of we kunnen carpoolen (ik ga meestal met de trein, Annegreet altijd met de auto), hoe laat we er moeten zijn en hoe laat Annegreet me ergens kan ophalen. In het geval van een concert in het noorden haalt Annegreet me bijna altijd thuis op: Meppel ligt op bijna elke route naar het noorden! Wat een luxe J In de auto zorg ik altijd voor de navigatie en Annegreet rijdt.

Met de mail over tijden en route naar Annegreet gaat ook de factuur als bijlage mee. Dat is namelijk mijn taak. We factureren apart (dat wil zeggen: allebei een apart A4tje, dus elk een factuur), maar ik maak ze altijd voor duo Puur en houd meteen rekening met de gemaakte reiskosten. Annegreet hoeft dus alleen maar haar Excelpagina te printen voor haar eigen administratie.

Op de concertlocatie hebben we geen vaste taakverdeling. We zorgen voor onze eigen spullen en we maken allebei, vanzelfsprekend, een praatje met de organisatie.

Tijdens het concert kondigen we altijd stukken aan; bij nieuwe stukken spreken we vooraf af wie wat aankondigt in verband met de voorbereiding van nieuwe teksten. Bij ‘oude’ werken kijken we het programma voor het concert nog even door en spreken we dan af wie wat vertelt.

Na het concert praten we allebei nog wat met de organisatie en ik zorg dus voor de facturering.

En volgens mij heb ik dan de hele cyclus gehad van geen concert tot einde concert.

Mocht je iets willen weten hoe we als duo Puur iets regelen, vraag gerust. In een volgende blog vertel ik er dan graag wat meer over!

Wil je een reactie geven?